راهنمای ثبت سفارش   پرسش متداول
  دریافت اپ موبایل

قوانین و مقررات


  قوانین و مقررات زیر را مطالعه بفرمایید.

1-غذاها در خانه اشپز ها اماده میشود.
2-ارسال به کل شیراز توسط اژانس انجام میشود.
3-حداقل زمان سفارش،یک روز قبل میباشد.
4-در زمان تحویل غذا،نوع و تعداد غذاهای دریافتی را کنترل نمایید.
5-برای ارتقا سطح کیفیت،حتما در نظر سنجی شرکت کنید.
 
 
 

Shipping
تعیین زمان مهمانی و همایش

مشخص کنین کی مهمونی دارین؟

Money Back
انتخاب غذا

کل غذاهای مورد نیازتون رو انتخاب میکنین

Support
پرداخت سفارش

جهت نهایی شدن سفارش،هزینه اش رو پرداخت میکنین

Payment
تحویل غذا

در زمان مشخص شده،به شما تحویل میدیم

گفتگو آنلاین در واتس آپ
اینجارو لمس کنید تا وارد واتس آپ بشین