راهنمای ثبت سفارش   پرسش متداول
  دریافت اپ موبایل

دونات
٣,۵٠٠ تومان
سفارش دونات

مرنگ
٢,٠٠٠ تومان
سفارش مرنگ


صفحه :  
Shipping
تعیین زمان مهمانی و همایش

مشخص کنین کی مهمونی دارین؟

Money Back
انتخاب غذا

کل غذاهای مورد نیازتون رو انتخاب میکنین

Support
پرداخت سفارش

جهت نهایی شدن سفارش،هزینه اش رو پرداخت میکنین

Payment
تحویل غذا

در زمان مشخص شده،به شما تحویل میدیم

گفتگو آنلاین در واتس آپ
اینجارو لمس کنید تا وارد واتس آپ بشین